Råge Registrering 2024

Rågeunger uden for reden i rågekolonier i perioden 1. maj til 15. juni.

>> Råge Registrering <<

2024 Tilladelse til regulering af skadevoldende vildt

Stillingen 2024

 451 stk -15. juni

                                                  1.pladsen:    Bo Mogensen
                                                  2.pladsen:    Peter Overgaard
                                                  3.pladsen:    Helge Johnsen
 

Råge Regulering i Vildbjerg Lund

Spøgsmål vedr. Råger i Vildbjerg Lund kan stilles til:

Karsten Lund-Platz

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Tlf. 21418627

 
 

Hvornår må man skyde rågerne? Her er reglerne!

 
 
 
 

 

Pressemeddelelse:

Stor økonomisk donation til Vildbjerg Lund

A.P. Møller Fonden sikrer overbygning til friluftsscene

 

Borgerne i Vildbjerg kan i de kommende mange år nyde godt af en stor donation på 470.000 kr., som anlægget ”Vildbjerg Lund” har modtaget fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

 

”Vi er meget glade for og utrolig stolte over den store gave, som åbner en helt række nye muligheder for os.” siger formanden for ”Vildbjerg Lund”, Mads Peter Lindvig. ” Pengene skal anvendes til den overbygning af friluftsscenen, vi har ønsket os i adskillige år, men som har ligget uden for vores økonomiske formåen. Derfor søgte vi A.P. Møller Fonden om et tilskud og havde den glæde, at bestyrelsen valgte at støtte os med hele anlægssummen.” 

Den nye overdækkede scene bliver med en handicapvenlig kørestolsrampe. Derfor vil den være særdeles egnet til mange forskellige aktiviteter.

”Vi har i det sidste par år set rigtig mange bruge den nuværende friluftsscene. Bl.a. kan nævnes friluftsgudstjenester, zumba, pulsen op i Vildbjerg og Naturpatruljen, ligesom børnehaver og byens skoler bruger stedet,” siger Mads Peter Lindvig. Desuden kommer der mange ældre med rollator, og de får nu ligesom alle andre en mulighed for at komme i læ og tørvejr via kørestolsrampen. 

 

Flere foreninger, blandt andet Vildbjerg Cup, har givet udtryk for, at de vil bruge friluftsscenen, hvis den var overdækket. Ligeledes vil skolerne, fritidsordningen og børnehaven gerne bruge den til undervisning i det fri. Endelig vil friluftsscenen være et oplagt sted for dagplejemødrene at gå hen med børnene.


Historisk anlæg drevet af initiativrig forening
”Vildbjerg Lund” har eksisteret som anlæg gennem 115 år, og lige så længe har borgerne i Vildbjerg kunnet nyde friheden i anlægget. Fra 1906 til 1953 var placeringen i Søndergade. I 1953 blev anlægget flyttede til Østergade, hvor byens to gartnere M. C. Lindvig, der var farfar til den nuværende formand, og Saxo Larsen skabte et unikt anlæg med blandt andet 26 forskellige træarter importeret fra forskellige steder i verden.

I alle årene har foreningen ”Vildbjerg Lund” stået bag anlægget, der blev startet på initiativ af fire borgere. Foreningen har til stadighed forstået at udvikle anlægget bl.a. med en legeplads til børnene og en helt enkelt scene med fast bund. En del af de faste omkostninger til driften dækkes af et årligt tilskud fra Herning Kommune. Øvrige udgifter må foreningen selv skaffe midler til.

Anlægget og friluftsscenen kan benyttes af alle

Om brugen af anlægget og især friluftsscenen siger bestyrelsen, at man gerne vil gøre ”Vildbjerg Lund” til et samlingssted for alle, så de føler ejerskab over for anlægget. Alle i Vildbjerg og omegn kan booke Friluftsscenen via kalenderen på ”Vildbjerg Lund`s” hjemmeside, og det gælder uanset, om det er nogle timer eller en dag.

 

”Det, at alle har mulighed for at bruge scenen, gør, at vi ikke er i tvivl om, at den vil blive brugt. Og er der ikke nogen aktiviteter på scenen, må den gerne benyttes. Ved større arrangementer f.eks. Minifestival, Vildbjerg Cup Grillaften med musik, Friluftsgudstjenester og Sommerspil vil der dog blive opkrævet mindre beløb, som vil gå til vedligeholdelse,” siger næstformand Poul F. Hansen, der er tovholder for byggeriet i ”Vildbjerg Lund”

 
RIKKE STEFFENSEN (T.H.) OG BIRGITTE GULDHAMMER FALKESGAARD DANNER TILSAMMEN NATURPATRULJEN, OG DE LAVER AKTIVITETER FOR BØRNEFAMILIER I VILDBJERG. SAMTIDIG ER DE BLEVET GODE VENINDER, SOM HAR FUNDET FÆLLESSKAB I DERES KÆRLIGHED TIL NATUREN. FOTO: HENRIK OLE JENSEN
Der er kommet meget godt ud af et tilfældigt møde mellem to vildbjergensere. Ud over en masse aktiviteter for familier i naturen er det også blevet til et blomstrende venskab

VILDBJERG Om Vildbjergs nye naturpatrulje får lige så stor succes i børnehøjde som duoen Martin og Ketil fik sidst i 1990’erne, er svært at spå om.

Men starten på Rikke Steffensen og Birgitte Guldhammer Falkesgaards lokale naturpatrulje, der har som mission at få flere familier ud i naturen, har været overvældende - selv om corona-nedlukningen har tvunget dem ud i ekstra kreative påfund.

- Naturpatruljen var nok aldrig blevet til noget, hvis ikke jeg havde mødt Rikke, siger Birgitte Guldhammer Falkesgaard, der altid har hovedet fuld af sjove ideer, men har manglet en at føre dem ud i livet sammen med.

https://lokal-avisen.e-pages.pub/titles/lokalavisen/6257/publications/317/articles/1143921/17/1

Fra Lokal Avisen onsdag 27.maj 2020

 

En larmende delikatesse, der kan drive dig til vanvid: 20 reguleringsjægere skyder rågeunger i anlæg

I udkanten af Vildbjerg Lund er der mange rågereder i de høje bøgetræer. I alt er der omkring 100 rågereder i anlægget, og det kan høres på larmen fra de store fugle. Foto: Henrik Ole Jensen

20 jægere arbejder lige nu på at regulere bestanden af rågeunger i Vildbjerg Lund. De bliver skudt, fordi lyden af deres skrig er generende for omgivelserne.

 

VILDBJERG Fuglekvidder i en tidlig morgenstund sætter de fleste pris på, men et gennemborende, jagende rågekald er en anden sag. Lyden er gennemtrængende, konstant og rigtig træls. I ynglesæsonen er den nærmest infernalsk, når de store sorte fugle cirkler over trætoppene i Vildbjerg Lund.

- De er der stort set alle døgnets 24 timer, og jeg ved at lyden er meget generende for folk, der bor omkring rågekolonien, siger Bjarne Løgager, der er en af de 20 reguleringsjægere, der har tilladelse til at skyde rågeunger i Vildbjerg Lund for at regulere bestanden.

Fra Herning Folkeblad lørdag den 23.maj 2020 

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/88fef742-cf00-42d4-bd00-ff6e90cac111/

 

GENFORENINGSSTENEN l VILDBJERG LUND

Den 9. juli 1920 - dagen hvor Kong Christian X underskrev traktaten, der bekræftede Nordslesvigs tilbagevenden til Danmark - blev en stor højtidsdag for Vildbjerg. l anlægget, som oprindelig lå der hvor Lysgårdvej drejer fra Søndergade, havde man anlagt en sønderjysk mindehøj. Befolkningen kørte selv det jord, der skulle bruges, og Konrad Understrup sammenligner i bogen over Vildbjerg (1921) det pågældende arbejde med det, som vore forfædre har haft, når der skulle anlægges gravhøje.

Højen var omkranset af stensætning og øverst på mindehøjen var anbragt genforeningsstenen og en flagstang. Stationsforstander Arboe var initiativtager til arrangementet, der samlede l .500 mennesker, blandt andet veteraner fra tidligere krige. Der var klokkeringning, gudstjeneste og procession til mindehøjen, hvor flere talte til den store forsamling, l den gamle Vildbjerg Lund havde mindehøjen og genforeningsstenen en meget fremtrædende plads.

Ved mageskiftet i 1952, hvor Vildbjerg Lund blev flyttet til sin nuværende placering ved Østergade, blev genforeningsstenen også flyttet dertil. Den er anbragt på en forhøjning, hvortil er brugt jord fra den gamle mindehøj. Placeringen er nok ikke så fremtrædende som tidligere, og nye generationer af borgere er kommet til. Men historien, genforeningsstenen og den jord, stenen står på, er den samme.

Formand

Mads Peter Lindvig

Vildbjerg Lund
Østergade 36
7480 Vildbjerg

CVR: 37204064
mads@lindvig.eu
Powered by Webnode